Медіація та ведення переговорів


ETERNA LAW завжди розглядає кожного клієнта як найціннішого й пропонує рішення, розроблені в кожному окремому випадку з урахуванням конкретних вимог клієнта. Крім того, за відсутності додаткової інформації в ході аналізу ми керуємося рядом універсальних умов. У практиці вирішення спорів ETERNA LAW традиційно обіймає міцні позиції лідера.

Ми допомагаємо клієнтам уже на перших стадіях вирішення спору, надаючи консультації щодо стратегії ведення справи, оцінюючи можливі варіанти стягнення, розробляючи й реалізуючи схему реструктуризації, обговорюючи її умови та, у разі необхідності, проводячи врегулювання спору в суді або арбітражі.

Ми проводимо медіацію за можливості мирного вирішення спору в позасудовому порядку, але тільки в тих випадках, коли боржник готовий і може погодитися на процедуру медіації. 

Процедура медіації включає в себе:

- аналіз документів;
- підготовку меморандуму з викладом ситуації й можливих шляхів вирішення спору;
- представлення й роз'яснення клієнтові та боржникові правил і порядку проведення медіації;
- роз'яснення позицій сторін з юридичної й комерційної точок зору за допомогою особистих зустрічей, телефонних переговорів, електронних листів;
- обговорення із клієнтом можливостей досягнення консенсусу;
- підписання мирової угоди між сторонами.

Усі Послуги