Законопроєкт про ознаки трудових відносин: ризики для роботодавців та можлива катастрофа для IT-індустрії

Для robota.ua розповіла молодша юристка, Оксана Скоробогач про Законопроєкт про ознаки трудових відносин.

9 лютого 2021 року Верховна Рада зареєструвала законопроект щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності, який передбачає презумпцію наявності трудових відносин.
Наразі існує практика, коли компанії залучають ФОПів замість укладення трудових договорів з працівниками. Зокрема, IT-індустрія здебільшого замовляє послуги розробників, укладаючи з ними цивільно-правові договори. Це дає змогу сплачувати значно менші податки.

У разі прийняття законопроекту, буде достатнім виявлення трьох з семи наступних ознак для кваліфікації відносин трудовими:
– особисте виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
– здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;
– виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
– організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;
– систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій та/або натуральній формі;
– встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
– відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

Окрім цього, Законопроєкт вказує, що цей перелік не є вичерпним. Тобто інспектори Держпраці при перевірці підприємства можуть визначити інші ознаки, за якими кваліфікувати відносини як трудові. У випадку виявлення неоформлених трудових відносин юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, змушені будуть сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення порушення, за кожну особу (60 000 грн станом на лютий 2021 року).

До юридичних осіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 1-3 груп, застосовується в перший раз попередження.
Слід відзначити, що цей Законопроєкт матиме негативний вплив на IT-індустрію, яка за допомогою залучення ФОПів доволі стрімко розвивається. У разі прийняття Законопроєкту компаніям IT-індустрії доведеться оформлювати трудові відносини з розробниками і задля того, щоб не зазнати збитків, необхідно буде підвищувати вартість своїх послуг. Отже, українська IT-індустрія може втратити свою конкуренту спроможність на міжнародному ринку. Пом’якшити ефект від таких нововведень можна за допомогою спеціальної моделі оподаткування, яку передбачає Diia City для IT-компаній. Зверніть увагу, що бажано, щоб був невеликий розрив у часі між вступом в силу цього Законопроекту і запуском Diia City. Це дозволить зменшити «удар» по IT-індустрії.

Звісно, Законопроєкт має на меті забезпечити осіб, що виконують роботу, необхідним соціальним пакетом, який не передбачений у разі укладення цивільно-правових договорів. Проте слід брати до уваги також негативні наслідки, до яких можуть призвести такі законодавчі ініціативи.
Отже, роботодавцям необхідно бути готовими до запровадження нових положень до трудового законодавства і переглянути організацію залучення осіб, з якими не оформляються трудові відносини, задля уникнення можливих ризиків.

 

У ФОКУСІ