Diia City is a step into the future. Both for the Ukrainian IT industry and for Ukraine (UKR)

The original material is in Ukrainian.

Режим Дія Сіті ще не запрацював в Україні. Але він фактично потягне за собою революцію ІТ-індустрії в країні.

15 липня 2021 року Верховна Рада України проголосувала закон про Дія Сіті №4303, який визначає загальні рамки для запровадження в Україні особливого віртуального режиму для ІТ-індустрії. Простіше – створення сприятливих умов для українських технологічних компаній.

Хоча закон вступив в силу 14 серпня 2021 року, режим Дія Сіті фактично ще не запрацював: передбачено 6-місячний термін для підготовки нормативно-правової бази, зокрема, прийняття регуляторних актів. Також очікується внесення змін до Податкового кодексу України.

Новели у трудових взаємовідносинах

Однією із безпрецедентних новел закону №4303 є впровадження гіг-контрактів – особливого найму спеціалістів з поєднанням ознак трудового та цивільно-правового договору. При цьому резиденти Дія Сіті можуть залучати спеціалістів не лише по гіг-контрактам, але й на підставі трудового та звичайного цивільно-правового договору з фізичними особами-підприємцями (ФОПами).

Потреба в новій формі організації трудових відносин продиктована особливостями самої ІТ-індустрії: потреба у спеціалістах частіше проєктна, а не стала, хоча й тривати такі проєкти можуть і декілька років.

Залучення ФОПів як самостійних виконавців – звичайна практика в IT-компаній. Переваги такої системи – сприятливі податкові наслідки для замовника послуг та можливість вибору місця надання послуг, графіку роботи – для ФОПа-виконавця.

Але така співпраця радше нагадує трудові відносини, й укладення договору з ФОП-ом є фактично підміною трудового договору та ухиленням від сплати належних податків. Більше того, будучи насправді працівниками, ФОП-и в даному випадку позбавлені мінімальних соціальних гарантій, передбачених трудовим законодавством.

Відтак, постала потреба у збалансуванні запитів ІТ-сектору та прав ІТ-спеціалістів з метою забезпечення стабільності як бізнесу, так і працівників.

Умови гіг-контрактів

Закон про Дія Сіті відносить гіг-контракти до сфери цивільно-правових договорів, які можуть бути укладені між резидентами Дія Сіті (виключно) та майбутніми гіг-спеціалістами (фізичними особами) у письмовій (електронній) формі.

На гіг-контракти не поширюється багато норм трудового права: вони не містять гарантій при звільненні, не надають переваг пільговим категоріям працівників (за певними винятками), не регламентують порядок надання відпусток працівникам (у звичному її розумінні).

Гіг-спеціаліст – це, перш за все, виконавець та/або підрядник, якого наймають для надання послуг із урахуванням рівня експертності та досвіду.

Гіг-контракт укладається на невизначений строк, якщо у ньому не зазначено інше. Його можна припинити за угодою сторін; із закінченням строку дії; за односторонньою відмовою резидента Дія Сіті/гіг-спеціаліста; у разі втрати статусу резидента Дія Сіті та інше.

Розірвати гіг-контракт доволі просто. Якщо резидент Дія Сіті виявить таке бажання, достатньо повідомити про це гіг-спеціаліста в письмовій (електронній) формі не пізніше, ніж за 30 календарних днів до запланованої дати розірвання або за три календарних дні, якщо строк дії гіг-контракту не перевищує трьох місяців. 30-денний термін можна скоротити, замінивши його компенсаційною виплатою у розмірі, визначеному гіг-контрактом, але не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день зменшення строку.

Серед іншого, гіг-контракти передбачають свободу у визначенні розміру винагороди і порядку її виплати. За послуги можна розраховуватися в іноземній валюті, а винагорода гіг-спеціалісту може виплачуватися з різною періодичністю: помісячно, погодинно чи залежно від обсягу виконаних робіт.

Права на інтелектуальну власність розподіляються за аналогією відносин між працівником та роботодавцем: особисті немайнові права на створений об’єкт за гіг-контрактом належить гіг-спеціалісту, а майнові права – резиденту Дія Сіті (замовнику), якщо у контракті не зазначено інше.

Незважаючи на те, що гіг-контакт не є трудовим договором, він все ж містить певні соціальні гарантії для гіг-спеціалістів: щорічну оплачувану перерву (аналог відпустки), страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, оплачувана перерва у зв’язку з вагітністю (аналог декретної відпустки).

Тривалість щорічної оплачуваної перерви становить 17 робочих днів, її можуть надати лише після спливу 6-ти місяців роботи. Строк такої перерви може бути продовжений за контрактом.

Гіг-спеціалістів страхують у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Резидент Дія Сіті не може односторонньо відмовитися від гіг-контракту у період тимчасової непрацездатності гіг-спеціаліста. Виняток – тимчасова непрацездатність, яка безперервно триває більше одного місяця.

Оплачувана перерва у зв’язку із вагітністю триває 70 календарних днів до передбачуваної дати пологів і не менш як 56 календарних днів після пологів (у разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей – 70 днів). Одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту у період вагітності гіг-спеціаліста та протягом перерви у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами також заборонена.

Податкові аспекти

Податкові наслідки для резидентів Дія Сіті поки ще не врегульовані: законопроєкт №5376 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (Податковий законопроєкт) поки що прийнятий лише у першому читанні і його текст може бути змінений та/або доповнений.

Резиденти Дія Сіті матимуть змогу самостійно обрати вид корпоративного податку до сплати: податок на прибуток за загальною ставкою (18%) або спеціальний режим – податок на виведений капітал із окремих операцій (9%).

На користь залучених спеціалістів резиденти Дія Сіті повинні будуть виплачувати наступні податки: ПДФО — 5% від зарплати за трудовим договором/гіг-контрактом; ЄСВ для працівників — 22 % від мінімальної зарплати, ЄСВ для гіг-спеціалістів — 22% від винагороди за гіг-контрактом із урахуванням мінімальної та максимальної суми ЄСВ; військовий збір – 1,5 % від зарплати за трудовим договором/гіг-контрактом.

Якщо резидент Дія Сіті обере сплату податку на виведений капітал, а не податок на прибуток за загальною ставкою, його робота з компаніями та ФОП-ами на спрощеній системі оподаткування буде обмежена (але не заборонена). В такому випадку виплати за придбання послуг не повинні бути більшими 20% від всіх витрат за Звітом про фінансові результати. У 2024 році відбудуться зміни, і цей відсоток становитиме 50%.

Можна сказати, що податковий режим для працівників Дія Сіті та гіг-спеціалістів – доволі бізнес-орієнтований і спрямований на переведення спеціалістів, які надавали послуги в якості ФОП-а, на умови трудового договору чи гіг-контракту.

Пенсійне забезпечення гіг-спеціалістів визначається загальним Законом України “Про пенсійне забезпечення”, який передбачає право гіг-спеціалістів на трудову пенсію, яка залежить від сплати резидентом Дія Сіті страхових внесків до Пенсійного фонду. Окремих положень для врегулювання майбутнього отримання пенсій для гіг-спеціалістів не передбачено, значення має саме фактична сплата ЄСВ. Це – ще одна перевага гіг-працівників над ФОП-ами.

Таким чином, закон про Дія Сіті запроваджує новий більш гнучкий спосіб організації надання послуг чи виконання робіт або ж працевлаштування. Гіг-контракти – своєрідна революція для українських реалій і доволі зручний інструмент боротьби з тіньовим ринком, адже з їхньою допомогою можна перевести в легальне поле вже існуючі моделі трудових відносин. А нижчі ставки оподаткування сприятимуть поступовому відходу від переважного використання IT-компаніями послуг ФОП-ів.

Колонку написано у співавторстві з Христиною Цимбалюк, юристом ETERNA LAW

Джерело: ЛІГА.Tech

In Focus