High-profile events of the year in the Ukrainian iGaming sphere (UKR)

Автор: Артем Кузьменко

 

Легалізованому ринку азартних ігор минає третій рік, а галузь перейшла до етапу трансформації. Як і будь-яка нова сфера економіки, вона має свої проблеми становлення, специфічні питання та гальма розвитку. Тож розглянемо кілька основних трендів ринку азартних ігор, значні та резонансні події останнього року та перспективи розвитку ігорного сектору.

Реклама азартних ігор

Ринок реклами та готельного бізнесу отримав один із найбільших зисків від легалізації азартних ігор. Водночас, не дивлячись на те, що на законодавчому рівні передбачені суттєві обмеження щодо реклами азартних ігор, як ми всі помітили, їх далеко не завжди дотримуються на практиці.

Проте минулого року завдяки законодавчим змінам Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЛ) отримала необхідні повноваження щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері реклами азартних ігор.

Результат не змусив чекати: 1 березня цього року КРАІЛ оголосив про накладення першого штрафу за порушення вимог законодавства у сфері реклами азартних ігор на суму 2,1 млн гривень.

Ба більше, у своїх заявах Комісія наголосила, що фокус регулятора буде також націлений на моніторинг реклами, яка розповсюджується через соціальні мережі, особливо через телеграм-канали тощо. Однак, наразі це більше питання декларативних намірів, аніж довгострокових стратегічних цілей, адже поки технічних можливостей для подібного моніторингу немає.

Загалом посилення контролю за рекламою азартних ігор вбачається беззаперечно позитивним нововведенням, що сприятиме боротьбі з нелегальними операторами.

Відновлення планових та позапланових перевірок КРАІЛ

Минулий рік відзначився також відновленням планових перевірок регулятора, які торкнулися майже всіх операторів. Крім того, КРАІЛ здійснила низку позапланових перевірок, що зокрема проводяться за зверненням громадян.

Так, за результатами таких перевірок, через порушення вимог законодавства щодо верифікації гравців на декількох операторів був накладений штраф у розмірі 3,5 млн гривень.

При цьому важливо зазначити, що результати проведення перевірок для операторів ризикові не тільки в контексті накладення фінансових санкцій, але і через потенційну можливість анулювання ліцензії. Так, зокрема, мова йде про законодавче положення, яке трактується наразі таким чином, що будь-яке повторне виявлене порушення законодавства є підставою для анулювання ліцензії з боку КРАІЛ.

Визнання європейської сертифікації грального обладнання

Довгоочікуваною подією стало рішення Комісії щодо автоматичного визнання сертифікації обладнання, проведеної авторитетними європейськими органами сертифікації в Україні.

Дане рішення значною мірою полегшить процедуру імпорту грального обладнання, придбання систем онлайн-моніторингу операторів азартних ігор та зробить черговий крок до гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами.

Можливість ліквідації КРАІЛ

Дана ініціатива достатньо широко обговорювалась в контексті діджиталізації та автоматизації видачі ліцензій. На мою думку, дійсно велика кількість процесів повинна бути автоматизована та переведена в цифру, зокрема введення електронного документообігу замість величезного пакету документів для отримання ліцензії, спрощення низки норм, які фактично дублюють подачу деяких документів тощо.

Однак загалом через специфіку ринку до будь-якої ідеї реформування регулятора необхідно підходити зважено, враховуючи необхідність детального вивчення документів ліцензіатів та виконання моніторингових функцій дотримання законодавства у сфері організації й проведення азартних ігор, бо прагнучи до кращого, ми часто псуємо хороше.

Акцент на санкційному комлаєнсі

За останні два роки трапилася низка резонансних справ щодо накладення санкцій на одних із ключових гравців ринку за рахунок наявності зв’язків з рф. Внаслідок цього, з метою подальшого запобіганню повторенню таких ситуацій, КРАІЛ значно посилила процедуру перевірки діючих операторів та заявників на отримання ліцензії.

Для прикладу, своїм рішенням Комісія зобов’язала операторів щоквартально подавати звіт про стан дотримання санкційної політики. І я переконаний, що даний тренд на санкційному комплаєнсі в ігорному секторі збережеться протягом поточного року.

Боротьба з нелегальними операторами

Наріжною проблемою для українського ігорного сектору є зростання тіньового або нелегального ринку азартних ігор. Насправді ця проблематика є актуальною не тільки для України, а майже для всіх країн легалайзу, тому ідеального рецепту вирішення цього питання наразі просто не існує.

Водночас, як показує міжнародний досвід найефективнішим способом боротьби з нелетальним ринком є створення більш вигідних умов для легального ведення бізнесу. Умовно кажучи, нелегальний бізнес вийде з тіні тільки тоді, коли ризики ведення бізнесу на чорному ринку стануть не співставні з потенційною вигодою від діяльності під «білим сонцем законності».

Крім того, існує технічний спосіб боротьби з такими операторами. Так, КРАІЛ широко використовує інструмент звернення з вимогою до хостингових компаній щодо блокування роботи неліцензованих сайтів на території України. Ба більше, за даними, оприлюдненими КРАІЛ, доступ до 50% таких сайтів все-таки був заблокований на території нашої країни.

Проте на практиці блокування роботи неліцензованих сайтів є вкрай складним завданням, адже у більшості випадків такі ресурси фактично не зупиняють свою роботу, а переходять на так звані «дзеркальні» сайти.

До того ж, великий об’єм тіньового ринку вкрай негативно позначається і на діючих ліцензованих операторах, які втрачають потенційний дохід, і на гравцях, які не захищені на таких платформах, та і загалом на інтересі іноземних операторів до українського ринку.

Тому, хочеться сподіватись, що зусилля КРАІЛ та правоохоронних органів щодо боротьби з нелегальним ринком у цьому році набудуть нового рівня ефективності.

Податкові перевірки

Трендом минулого року стало також відновлення податкових перевірок операторів азартних ігор. Результат таких перевірок чітко продемонстрував велику кількість проблем галузі у сфері оподаткування. Так, мова йде насамперед про наявність законодавчих прогалин, колізій та відсутність необхідної термінології, що в свою чергу призводить до формування неоднозначних підходів до трактування закону та визначення податкової бази.

Насправді обговорення проблем оподаткування азартних ігор цілком вартує окремої статті, однак загалом можна констатувати фактичну відсутність спеціальної системи оподаткування азартних ігор, адже те, що ми маємо зараз, і що чомусь називають «системою», було прийняте ще до легалізації азартних ігор в Україні та є абсолютно не адаптованим для сучасного ринку розваг.

Відповідно, сьогодні ми маємо вкрай несприятливу ситуацію для ринку, коли за відсутності якісного законодавчого регулювання оператори змушені шукати варіанти коректного визначення податкової бази, а податкова служба має повну дискрецію у формуванні правозастосовного простору.

За таких вихідних умов, гармонійний розвиток ринку апріорі неможливий, а інвестиційна привабливість не набирає обертів. Ось чому потрібні нагальні законодавчі зміни оподаткування азартних ігор. Це може бути прийняття законопроекту 2713-д у другому читанні, який власне і був покликаний створити адекватну систему оподаткування азартних ігор, або будь-який інший законопроект, який вирішить поточні проблеми, пов’язані з оподаткуванням сфери азартних ігор.

Замість ширми

Наприкінці хочеться зазначити, що ринок азартних ігор в Україні все ще має величезний нереалізований потенціал. Незважаючи на всі камені спотикання, в іноземних операторів та інвесторів залишається інтерес до українського ринку. Водночас вони потребують чітких та зрозумілих правил гри, щонайменше, оподаткування, яке дасть змогу прорахувати потенційну бізнес модель. Крім того, у випадку прийняття якісного податкового законодавства в азартному секторі з упевненістю можна очікувати на другу хвилю ліцензіатів та значне масштабування ринку.

Джерело: Gambler

In Focus