How summonses will be issued and payments will be calculated: An extensive analysis of the new mobilisation law (UKR)

Автори:

Маргарита ТАТАРОВА, радниця ETERNA LAW

Ельміра Шевченко, молодша юристка ETERNA LAW

18 травня набере чинності Закон № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (далі – «Закон»), що суттєво змінює правила військової служби, мобілізації та військового обліку в Україні. Новели торкнуться дійсно широкого кола осіб, тому вважаємо за необхідне розповісти у цій статті про найважливіші з них.

Обовʼязки щодо військового обліку

 • реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобовʼязаного, резервіста (далі – «електронний кабінет») є добровільною;
 • під час воєнного стану та/або мобілізації громадяни України-чоловіки віком від 18 до 60 років зобовʼязані мати при собі військово-обліковий документ та предʼявляти його на вимогу представника ТЦК, Нацполіції чи ДПСУ (у прикордонній смузі), в тому числі не заперечувати здійснення фото чи відеофіксації документів (ці зміни набирають чинності через 3 місяці після опублікування Закону);
 • обовʼязкова звірка облікових даних, зокрема адреси проживання, номеру телефону, адреси електронної пошти (за наявності), протягом 60 днів з дня набрання Законом чинності, через ЦНАП, ТЦК або електронний кабінет – для військовозобовʼязаних на території України, а у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону на сайті ТЦК за місцем військового обліку, або через електронний кабінет (за наявності);
 • громадяни України, зняті з військового обліку у звʼязку з виїздом за кордон більш ніж на 3 місяці, зобовʼязані стати на військовий облік протягом 30 днів з дати набрання чинності відповідною постановою Кабінету Міністрів України;
 • звільнені зі служби громадяни-чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання (класні чини), у тому числі з виходом на пенсію, з МВС, НАБУ, Нацполіції, ДБР тощо, зобовʼязані протягом 60 днів з дня набрання чинності Законом стати на військовий облік за місцем проживання;
 • повторний медичний огляд тих, хто отримав II-III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців за наслідками захворювань, травм, контузій, каліцтв, а також відсутності кінцівки внаслідок ампутації) для визначення придатності до служби;
 • обов’язкова явка за викликом до ТЦК, Центрального управління або регіонального органу СБУ (для військових у запасі СБУ) чи розвідувальних органів України (для військових у запасі розвідувальних органів) для оформлення військово-облікових документів, взяття на військовий облік, проходження медогляду, направлення на підготовку з метою здобуття чи вдосконалення військово-облікової спеціальності, привозу на військову службу або на збори; проходження медогляду за рішенням відповідної комісії;
 • жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоровʼя та виком і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність на рівні передвищої або вищої освіти, підлягають взяттю на військовий облік як військовозобовʼязані. У той же час, жінки можуть бути призвані на військову службу у воєнний час у добровільному порядку.

Спеціальні гарантії

 • збереження за військовослужбовцем, що проходить лікування у звʼязку з захворюванням або пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) виплат у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, з урахуванням надбавок та іншого грошового забезпечення, з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, протягом усього строку такого лікування в Україні чи за кордоном;
 • якщо хвороба або поранення військовослужбовця, який за направленням проходить лікування за кордоном, відповідно до медичних документів перешкоджає йому прибути до ВЛК для проходження комісії, огляд проводиться дистанційно, а висновок ВЛК є підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;
 • відшкодування військовослужбовцям витрат на відрядження, а також право на одержання коштів на харчування та «добових» під час відрядження;
 • право засуджених, яких звільнено від відбування покарання з випробуванням (окрім засуджених за злочини проти основ національної безпеки України) нести військову службу під час мобілізації;
 • додаткова винагорода за знищену (захоплену) техніку та озброєння противника у формі грошей та додаткової відпустки на строк до 15 календарних днів на рік;
 • час перебування у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або за дитиною, яка потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, зараховується до строку вислуги у військовому званні;
 • додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення, а відкликання з такої відпустки – лише за згодою військовослужбовця;
 • щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів за умови одночасної відсутності не більше 30% чисельності підрозділу;
 • право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом Є-оселя та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого;
 • військовослужбовцям їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками, іншими підприємствами, установами, організаціями (далі узагальнено – «підприємств»), за винятком кредитів на автомобіль та/або нерухомість житлового фонду;
 • одноразове право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч грн;
 • встановлення розміру одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця не менше 15 мільйонів грн;
 • врахування у вислугу років для визначення розміру пенсії одного місяцю служби за три місяці у зв’язку з перебуванням безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;
 • право на звільнення з військової служби під час воєнного стану після звільнення з полону, за наявності інвалідності, у звʼязку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, депутата тощо.

Загальновійськова підготовка та базова військова служба

 • зміна понять: замість «строкової військової служби» – «базова військова служба», а замість «призовних комісій» – «комісії з питань направлення для проходження військової служби»;
 • запровадження обовʼязкової для чоловіків і добровільної для жінок від 18 до 25 років базової загальновійськової підготовки при всіх навчальних закладах, починаючи з 1 вересня 2025 року.

Винятки передбачено для осіб, які підпадають під будь-який з наступних критеріїв:

 • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
 • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • проходили військову службу.

Для проведення базової загальновійськової підготовки залучаються громадські організації та об’єднання, у тому числі громадські об’єднання ветеранів війни.

 • обовʼязок проходження базової військової служби тривалістю до 5 місяців (під час дії воєнного стану – до 3 місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка) для тих осіб віком до 25 років, хто не пройшов базової загальновійськової підготовки, з правом обрання року та періоду проходження такої служби особа на власний розсуд, і з урахуванням, по можливості, здобутого у закладі вищої освіти фаху;
 • без проходження базової загальновійськової підготовки чи військової служби особу не зможуть прийняти на державну службу, в органи місцевого самоврядування, в органи прокуратури (ці зміни набирають чинності з дня наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше ніж через 1 рік після запровадження базової загальновійськової підготовки);
 • під час дії воєнного стану строк військової служби для осіб віком від 18 до 25 років, що мають медичну спеціальність (медичні фахівці та психологи), становитиме 1 рік.

Обмеження у звʼязку з воєнним станом та мобілізацією

 Консульські дії за кордоном:

 • обмеження консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів;
 • оформлення внутрішнього та закордонного паспорту за кордоном проводиться лише за наявності військово-облікових документів;

Винятки (коли військово-облікові документи не вимагаються):

 • оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;
 • вчинення консульських дій щодо дітей громадянина Україна, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;
 • вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

 Військово-транспортний обовʼязок:

 • державні органи подають до ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть призначатися для доукомплектування Сил оборони України в особливий період (при цьому МВС, Мінінфраструктури та Держслужба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України зможуть передавати відомості до ТЦК через 8 місяців з дня опублікування Закону);
 • за загальним правилом, з моменту оголошення загальної мобілізації транспорті засоби, які призначені для доукомплектування Сил оборони та перебувають на військовому обліку забороняється відправляти за межі території України та до інших областей, передавати право власності на них, здавати в оренду, обтяжувати (наприклад, передавати в заставу).

Виключення:

 • якщо на дату опублікування Закону відповідна передача транспортного засобу вже відбулась;
 • за умови повідомлення ТЦК про місце перебування транспортного засобу, його дозволено відправляти в межах суміжних областей на строк до одного місяця;
 • обмеження на керування транспортними засобами за рішенням суду, за виключенням випадків коли (1) встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування або (2) транспортний засіб використовується особою у звʼязку з інвалідністю або перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю І або ІІ групи або дитини з інвалідністю;
 • передання транспортного засобу на потреби Сил оборони України можливе лише у разі наявності у його власника права власності більш ніж на 1 транспортний засіб.

Хто матиме право на відстрочку?

 • особи, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час і перебувають на спеціальному військовому обліку;
 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю (особу може бути прийнято на службу за контрактом) або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоровʼя на термін від 6 до 12 місяців, з наступним проходженням ВЛК;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, що мають сукупну заборгованість зі сплати аліментів більш ніж за 3 місяці (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (якщо матір дитини не перебуває у шлюбі, запис про батька дитини у провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою або за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоровʼя, в якому народилася дитина) (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжке захворювання, як-от тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується відповідним документом лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатині вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років; усиновлювачі дітей, які мали такий статус до усиновлення (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • зайняті постійним доглядом за батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • опікун особи, визнаної судом недієздатною (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стопи ноги, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю (особу може бути прийнято на службу за контрактом) (особу може бути прийнято на службу за контрактом);

 • члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я).

У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи (особу може бути прийнято на службу за контрактом);

 • жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;
 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
 • Голова та інші члени Рахункової палати;
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;
 • дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;
 • державні службовці, які готують висновки здійснюють експертизу проектів та прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
 • студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури (особу може бути прийнято на службу за контрактом).

Таким чином, до прикладу, наступні випадки не дають підстав для відстрочки від мобілізації на час навчання:

 • вступ на магістратуру особою, яка вже має інший диплом магістра;
 • навчання на магістратурі (вперше) за заочною формою навчання особою, яка має здобутий ступінь бакалавра.

У разі втрати права на відстрочку на час навчання у звʼязку зі змінами до законодавства, таке право зберігається за особою до завершення поточного навчального року.

 • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови роботи не менш як на 0,75 ставки (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (Закон деталізує категорії осіб) (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року) (особу може бути прийнято на службу за контрактом);
 • військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу (особу може бути прийнято на службу за її згодою);
 • військовозобов’язані з числа громадян, звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону (особу може бути прийнято на службу за її згодою).

Які тепер критерії для бронювання?

Держслужба:

 • дерслужбовці категорії «А», голови обласних, районних, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобовʼязані;
 • держслужбовці категорії «Б», «В», в органах місцевого самоврядування – не більше 50% військовозобовʼязаних;

При цьому може бути заброньовано до двох помічників-консультантів відповідного народного депутата.

Працівники (службовці):

 • органів державної влади, інших органів влади, Нацполіції, НАБУ, ДБР, органів прокуратури, БЕБ, ДСНС, судів тощо;
 • підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), за необхідності;
 • підприємств, критично важливих для Сил оборони України або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, зокрема й їх кінцеві бенефіціарні власники.

Вирішуючи питання щодо бронювання працівників, варто звернути увагу на постанову Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 та критерії Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

 Щодо отримання відстрочки

Варто зауважити, що, на відміну від права на відстрочку, власне відстрочка не надається автоматично – для цього необхідно зібрати й надати в ТЦК відповідні підтвердні документи, які відрізнятимуться залежно від підстави.

Звісно, документи, щоб мінімізувати ризик їх втрати, краще надати особисто, утім доступний вже сьогодні альтернативний варіант – надіслати пакет документів поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Всі документи, що підтверджують відправку пакету документів, необхідно зберегти.

Також Закон передбачає, що відстрочка може оформлюватися за допомогою Держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що особа має таке право. Порядок оформлення відстрочки в такий спосіб буде визначено Кабінетом Міністрів України.

Повістки про виклик до ТЦК

 Що має обовʼязково містити повістка:

 1. прізвище, імʼя, по батькові і дату народження громадянину, якому вона адресована;
 2. найменування ТЦК, що видав повістку;
 3. мета виклику до ТЦК;
 4. місце, день і час явки за викликом;
 5. підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
 6. реєстраційний номер повістки;
 7. роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу зобовʼязані назвати свої прізвища, імʼя та по батькові і предʼявити службові посвідчення.

Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання (підготовку) у звʼязку з призовом на військову службу під час мобілізації, час явки до ТЦК встановлюється протягом 2 місяців з дня проходження ВЛК.

Поважні причини неприбуття по повістці:

 • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили особу можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
 • смерть близького родича особи (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобовʼязаний якнайшвидше, але не пізніше 3 діб від вказаної дати, повідомити ТЦК про причини неявки і прибути у ТЦК у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Якщо громадянин не зʼявився за повісткою, керівник ТЦК звертається до Нацполіції щодо адміністративного затримання та доставлення особи до ТЦК.

У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК його керівник протягом п’яти днів з дня отримання такої відповіді надсилає такому громадянину за його адресою проживання або перебування вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі – «вимога»). Така вимога має бути складена за формою, затвердженою Міноборони, і надіслана поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

День отримання вимоги визначається залежно від обставин. Це може бути:

 1. день вручення вимоги під розписку; або
 2. день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи про неможливість її вручення особі з інших причин за адресою проживання (перебування), повідомленою особою ТЦК; або
 3. день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи про неможливість її вручення особі з інших причин за зареєстрованою адресою проживання (перебування), якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

Наступним заходом впливу, до якого вдається контролюючий орган, може бути звернення до суду за обмеженням користування особою транспортним засобом. Про особливості застосування цього заходу впливу ми писали вище.

Замість висновку

Зауважимо, що з фінальної версії прийнятого Закону виключили положення щодо демобілізації через 36 місяців служби. У Міноборони зазначили, що найближчим часом будуть залучені відповідні групи та враховано як потреби України в обороні, так і права військовослужбовців для розробки законопроєкту про демобілізацію.

Зміни, передбачені Законом, є безумовно важливими, з різних причин. Підвищення гарантій держави перед військовослужбовцями та членами їх сімей, як-от додаткові виплати, безсумнівно, є позитивними зрушеннями, як і обраний вектор діджиталізації послуг, що надаються державою у галузі військового обліку. Низка новацій має на меті збільшити мобілізаційний потенціал держави та забезпечити якісне навчання повнолітніх громадян України основам військової справи. Враховуючи географічне сусідство з країною, патологічно схибленою на ідеях імперіалізму і завоювань, ці знання та навички зберігатимуть свою актуальність і в мирний час, що настане після завершення цієї фази російсько-української війни Перемогою України.

Джерело:  NV Бізнес

In Focus