How to obtain rights to objects created with the help of artificial intelligence: a step plan for business (UKR)

Автор: Антон Ходош, юрист

 

Все більшої популярності набирає використання штучного інтелекту в бізнес-процесах. Водночас мало хто замислюється над юридичним аспектом та наслідками неправильного ведення такого роду діяльності.

Важливість отримання прав на створені за допомогою штучного інтелекту об’єкти (статті, музику, зображення, комп’ютерні програми тощо) зумовлена необхідністю досягнення цілей зроблених інвестицій, ефективної реалізації об’єктів інвестування, а також одержання доходів. Права на такі об’єкти можуть стати цінним нематеріальним активом вашого бізнесу. Водночас використання таких об’єктів без дотримання алгоритму дій, який ми розглянемо далі, зокрема, без отримання прав на них, несе суттєві репутаційні ризики, а також ризики отримання судового позову та повної втрати результатів зроблених інвестицій. В окремих випадках може наставати навіть кримінальна відповідальність, якщо такими діями завдано значної матеріальної шкоди іншим особам.

Отже, насамперед проаналізуйте свою участь у створенні відповідного об’єкта.

У рамках чинного Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – «Закон»), для визначення виду прав, які будуть належати вам в тому чи іншому випадку, необхідно встановити в чому полягала ваша участь під час створення певного об’єкта за допомогою штучного інтелекту. У випадку, коли вона обмежувалася виключно постановкою відповідного завдання, наприклад, якщо ви попросили ChatGPT написати код комп’ютерної програми, така комп’ютерна програма вважатиметься неоригінальною та вам належатимуть так звані «права особливого роду (sui generis)». У разі, коли штучний інтелект використовувався лише як допоміжний засіб, наприклад, для перевірки помилок, допущених вами під час самостійного написання вихідного коду (source code), застосовуватиметься охорона авторським правом. Зазначені моделі охорони є майже ідентичними, проте охорона авторським правом, на відміну від охорони правом особливого роду (sui generis), є більш вигідною в плані обсягу прав, а також строку їх дії.

По-друге, оцініть новизну створеного об’єкта, на скільки це можливо.

Коли йдеться про мінімальну участь користувача, тобто, коли об’єкт створюється, а точніше сказати – генерується, штучним інтелектом, Законом вимагається, щоб він відрізнявся від існуючих подібних об’єктів. В поточних умовах відсутності правозастосовної практики щодо прав особливого роду (sui generis) вважаємо, що достатньо простої відмінності, коли згенерований об’єкт не повторює інші існуючі об’єкти. У випадку виникнення спору, остаточний вердикт щодо такої «новизни» створеного штучним інтелектом об’єкта може поставити виключно спеціалізована експертиза.

В жодному разі не порушуйте права інших осіб.

Незалежно від того, як саме ви користуєтесь штучним інтелектом для створення певного об’єкта, ви не повинні порушувати права третіх осіб на їх роботи, зокрема, використовувати їх без дозволу правовласників (за відсутності законної підстави на їх використання без такого дозволу). В іншому випадку ви не отримаєте прав на створені об’єкти, а користування ними буде загрожувати настанням ризиків, які ми зазначали вище. Водночас проблема дотримання цієї рекомендації полягає в самій природі штучного інтелекту, який «вчиться» здебільшого на охоронюваних роботах третіх осіб, а отже надалі може покладати їх фрагменти у згенеровані ним об’єкти. Тож, для власної бізнес-діяльності необхідно обирати штучний інтелект, розробники якого вже вирішили дане питання або в окремому порядку проводити ретельне дослідження створеного з його допомогою об’єкта.

Визначте чи законно ви користуєтесь штучним інтелектом.

Для неоригінальних об’єктів, згенерованих штучним інтелектом, тобто таких, що створюються за мінімальною участю користувача, Законом встановлено дві категорії осіб, яким можуть належати права на них: правовласнику штучного інтелекту або його правомірному користувачу. Якщо ви користуєтесь штучним інтелектом незаконно, наприклад, його піратською копією, ви не отримаєте прав на згенеровані ним об’єкти. Водночас у випадку законного використання, для визначення особи, якій належатимуть права, необхідно встановити за чиїм завданням був згенерований той чи інший об’єкт. Варто враховувати, що належність прав певній особі може визначатися договором, зокрема, публічною ліцензією на використання штучного інтелекту. Отже, необхідно також уважно ознайомлюватися з положеннями угод, на підставі яких ви користуєтесь штучним інтелектом.

Враховуйте приписи законодавства країн, де планується використовувати об’єкти, створені за допомогою штучного інтелекту. Іноземні підходи до правил охорони таких об’єктів можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, в США наразі відсутній механізм охорони тих об’єктів, що генеруються штучним інтелектом без безпосередньої участі користувача.

Отже, констатуємо, що в сучасному світі штучний інтелект відіграє суттєву роль в бізнес-процесах. Водночас для досягнення найбільшого профіту від його використання та мінімізації усіх потенційних ризиків необхідно дотримуватися загальних рекомендацій, які ми розглянули вище, та звертатися до професійних юристів, які повною мірою допоможуть вам захистити власні інтереси, враховуючи усі фактичні обставини та аспекти регулювання даної сфери.

Джерело: AIN

In Focus