How to protect intellectual property in the film industry: advice from lawyers (UKR)

Автор: MARHARYTA TATAROVA

 

Процес виробництва фільмів є багатоетапним, складним і передбачає співпрацю великої кількості осіб. Чим успішніший проєкт, тим вищі ризики для продюсерів отримати претензію чи навіть позов від того чи іншого автора фільму щодо прав інтелектуальної власності та розподілу винагороди. У статті для видання The Page, Маргарита Татарова, радниця ETERNA LAW та юрист Антон Ходиш, надали практичні рекомендації представникам кінематографічного бізнесу, які дозволять мінімізувати зазначені ризики та стануть у пригоді в процесі виробництва фільмів.

З ким із залучених осіб обов’язково потрібно укладати договір

Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX від 01.12.2022 (далі – «Закон») передбачає такий перелік авторів аудіовізуальних творів, до яких відносяться й фільми:

– режисер-постановник;

– автор (автори) сценарію та/або текстів діалогів;

– автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього;

– художник-постановник;

– оператор-постановник.

Саме з цими особами необхідно укласти договори в першу чергу, оскільки їм належать права не лише на окремі об’єкти (як-от сценарій, музика тощо), а й безпосередньо на фільм в цілому. Якщо декілька осіб виконували одну й ту ж функцію (наприклад, написання сценарію), договір повинен укладатися з кожною з таких осіб. Враховуючи таку специфіку прав інтелектуальної власності, що надаються авторам за законом, договори варто складати відповідно: врегулювати відносини як щодо власне фільму, так і щодо окремих об’єктів, які створювалися авторами в ході роботи над фільмом.

Також враховуйте, що до складу фільмів часто входить велика кількість окремих об’єктів інтелектуальної власності, які ми детальніше розглянемо далі. З творцями кожного з таких об’єктів обов’язково мають бути укладені відповідні угоди.

Щодо яких об’єктів інтелектуальної власності необхідно укладати договори?

Насамперед, таким об’єктом є сам фільм. Головними критеріями, за якими можна визначити, чи є фільм цілісним об’єктом інтелектуальної власності, є наступні:

– він повинен бути послідовністю епізодів або кадрів зі звуком або без нього;

– такі епізоди або кадри повинні бути поєднані між собою цілісним творчим задумом.

Отже, якщо ви знімаєте, наприклад, трилогію, радимо оформити передачу прав як на власне серію фільмів загалом, так і на кожен фільм, що входить до неї, окремо.

Особливу увагу необхідно звернути на такий об’єкт, як «виконання». Закон визначає «виконавця» як фізичну особу (актор, співак, музикант, танцюрист, диригент музичних і музично-драматичних творів або інша фізична особа), яка виконує роль, читає, декламує, співає, грає на музичному інструменті, танцює, інтерпретує, будь-яким іншим способом виконує музичні, драматичні, літературні, хореографічні, інші подібні твори, фольклор або інші художні образи. З огляду на це, обов’язково укладайте договори із такими особами щодо прав на здійснені ними «виконання» (танці, спів, гру на музичних інструментах тощо).

Також не варто забувати, що попередній Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 встановлював авторське право на інтерв’ю. Співавторами інтерв’ю вважалися особа, яка дала інтерв’ю, та особа, яка його взяла. І хоча чинний Закон прямо не визначає інтерв’ю як об’єкт авторського права, рекомендуємо все ж врегулювати відносини й щодо цього об’єкта.

Не всі знають, що назви фільмів та їх персонажі також можуть розглядатися і охоронятися як твір, якщо вони використовуються окремо від фільму. Так, наприклад, у справі № 920/1022/17 суди встановили, що персонажі анімаційного телесеріалу можуть бути використані самостійно, є найбільш впізнаними елементами твору для широкої публіки, тому є юридично значущими, розглядаються як твори та отримують таку ж правову охорону. Отже, щоб мінімізувати ризики спорів щодо використання вами назви фільму, а також якщо ви не бажаєте, щоб персонажі вашого фільму використовувалися іншими особами, необхідно врегулювати відносини з творцями цих об’єктів.

Зі свого боку, щодо музичних творів варто пам’ятати, що вони охороняються незалежно від того, чи є в них текст, чи немає. Отже, у разі використання у фільмі пісень або музики без слів відповідний договір повинен укладатися щодо кожного з цих об’єктів.

З розвитком технологій популярним стало використання у фільмах анімованих зображень та сцен. Навіть якщо певне зображення або сцена були повністю згенеровані комп’ютером без участі людини, укладання угоди щодо таких об’єктів є обов’язковим, оскільки за новим Законом вони також охороняються.

Які аспекти варто врахувати у ході укладання договору

Насамперед, необхідно визначитися з тим, яку мету ви переслідуєте щодо того чи іншого об’єкта. Якщо ви бажаєте отримати всі права інтелектуальної власності, потрібно укладати договір про створення за замовленням і передачу майнових прав інтелектуальної власності або, якщо необхідний об’єкт вже було створено, договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності. Якщо ж вас цікавить виключно використання певного об’єкта (наприклад, музики, яка не створювалася спеціально для вашого фільму), ви можете укласти ліцензійний договір.

Водночас незалежно від того, який із вищезазначених договорів ви укладаєте, потрібно враховувати загальні вимоги, встановлені законодавством України.

По-перше, такий договір повинен обов’язково укладатися в письмовій або електронній формі. Інакше є ризик, що продюсер фільму не отримає права інтелектуальної власності, а залучені творці не зможуть розраховувати на виплату винагороди. Наприклад, у справі № 753/20633/15-ц Верховний Суд зобов’язав відповідача повернути безпідставно отримані ним кошти за договором про створення за замовленням програмного забезпечення, який не був укладений в письмовій або електронній формі.

По-друге, забудьте про ексклюзивність. Умови договорів, які обмежують право творців об’єктів інтелектуальної власності на створення інших об’єктів, є нікчемними в силу приписів Закону, тобто можуть не виконуватися. Саме тому важливо передбачати передачу прав на максимальний обсяг об’єктів, що входять до складу фільму або використовувалися в процесі його виробництва. Наприклад, щоб ваш контрагент не міг використовувати елементи сценарію фільму, у договорів варто встановити передачу прав інтелектуальної власності на сценарій.

Ті продюсери, які мають досвід участі у міжнародних проєктах, часто вдаються до практики включення в угоди з командою положень щодо відмови від права звертатися до суду для захисту своїх прав та законних інтересів з тих чи інших питань, пов’язаних з договором. Як і з умовами про ексклюзивність, в Україні положення договорів щодо відмови від можливості звернення до суду є нікчемними в силу закону.

Натомість корисною міжнародною практикою, яку можна включати в договір, є зазначення передачі прав не лише на існуючі, але й ті способи використання об’єкта інтелектуальної власності, які з’являться в майбутньому. Ми не бачимо обмежень щодо можливості використання такого формулювання в Україні, а тому його доцільно використовувати з метою забезпечення повноти переданих вам прав.

Важливим є також фінансовий аспект виробництва фільмів. З метою оптимізації податкового навантаження ви можете укладати відповідні договори з фізичними особами-підприємцями. Податкова служба тривалий час вважала такі дії такими, що суперечать Закону, оскільки автором може бути лише фізична особа, та донараховувала податкові зобов’язання. Однак у 2020 році Верховний Суд поставив крапку у таких спорах, вказавши, що позивач є автором в розумінні чинного законодавства та додатково має правовий статус фізичної особи-підприємця, а тому донарахування податкових зобов’язань є безпідставним (Постанова Верховного Суду у справі №813/207/16 від 21 лютого 2020 року).

Отже, діяльність у сфері кіно є складним і багатогранним процесом. Якщо ви бажаєте приділити всю свою увагу творчій її складовій, не хвилюючись щодо потенційних юридичних ризиків, обов’язково звертайтеся до професіоналів, які забезпечать ефективний юридичний супровід виробництва вашого фільму.

Джерело: The Page

In Focus